Loonadministratie

De loonadministratie voeren is specialistisch en complex. Op het brutoloon van de werknemer moet belasting en premie volksverzekeringen worden ingehouden. Daarbovenop heb je nog de bijzondere beloningen, (pensioen)premies, inhoudingen, eigen bijdragen en zaken als de bijtelling voor de auto.

Je kunt de loonadministratie uitbesteden aan Van Hall Zes Boekhouders. Wij zorgen voor de salarisadministratie, loonstroken, jaaropgaven en de aangifte loonbelasting.