Belastingen

Van Hall Zes Boekhouders verzorgt de volgende aangiften:

  • Inkomstenbelasting voor ondernemers

  • Inkomstenbelasting voor particulieren

  • Vennootschapsbelasting

  • Omzetbelasting BTW

  • Loonbelasting

Meer dan 200 aftrekposten en subsidies

Bij een inventarisatie van belastingverlichtende maatregelen in de Miljoenennota telt de Algemene Rekenkamer maar liefst 213 regelingen. De meeste hiervan zijn bedoeld om ons gedrag te beïnvloeden. Denk aan subsidie op zonnepanelen of de investeringsaftrek.

Daarnaast bestaan er tientallen belastingfaciliteiten die invulling geven aan de koopkracht en het vermogen, zoals toeslagen, hypotheekrenteaftrek en de pensioenopbouw voor zelfstandigen.

Naast belastingverlichtende maatregelen zijn er ook belastingverzwarende maatregelen. Twee hiervan springen eruit: de bijtelling voor de auto van de zaak en de vermogensrendementsheffing in box 3.

Wij onthouden ons van een mening over de afzonderlijke regelingen. Ons vak is boekhouden en belastingaangiften verzorgen. Bij dit laatste letten we erop dat je niet te veel belasting betaalt. Dat doen we door scherp te letten op de fiscale aftrekposten en toeslagen. Dat doen we voor ondernemers én particulieren.

Fiscale vragen en ondernemerskwesties

Als zzp’er en zelfstandig ondernemer komen er allerlei (fiscale) vragen op je af die te maken hebben met je ondernemerschap. Bijvoorbeeld over de zelfstandigenaftrek of uitgaven en investeringen die je voor je onderneming maakt. Dingen die je beter vooraf kunt vragen. Voor sommige regelingen geldt namelijk een drempelbedrag of gelden bepaalde eisen waaraan je (vooraf) moet voldoen.